ĐĂNG KÍ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU TASTORE

Ngày: 02-08-2018
ĐĂNG KÍ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU TASTORE

ĐĂNG KÍ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU TASTORE
CÔNG TY CỔ PHẦN TASTORE VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 15 ngõ 137 phố Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.
Ms Hiền: 0969100902
Email: tastore.vn1@gmail.com

1.Họ và tên
2.Năm sinh
3.Địa chỉ thường trú
4.Số điện thoại liên hệ
5.Email
6.Ngành nghề hiện tại
7.Anh/ chị biết đến thông tin nhượng quyền của công ty TAstore qua
kênh thông tin nào ?
8.Địa chỉ dự định mở cửa hàng của anh/chị ? Nêu rõ thông tin về diện
tích sàn, mặt tiền, tổng diện tích .
9.Nếu rõ lợi thế nếu anh/chị được nhượng quyền đại lý (ưu thế của địa
điểm, kinh nghiệm của anh/chị về lĩnh vực kinh doanh…)
10.Tài chính tối đa anh/chị có thể đầu tư nhượng quyền là bao nhiêu ?

11.Ai sẽ là người trực tiếp quản lý và điều hành cửa hàng đại lý ? Nêu rõ
mối quan hệ với anh/chị , thông tin cá nhân, năng lực và bằng cấp của
người này.
12.Nếu được trở thành đại lý nhượng quyền TAstore , anh/chị dự định
khai trương trong khoảng thời gian nào ?

Ngày: 02-08-2018